Projekti „Sotsiaalsed toimetulekuoskused erinevate vajadustega õppijate edu võtmeküsimus“ 3. osa toimus Portugalis ning võõrustajaks oli Epralima Kutsekool Arcos de Valdevez´ises.

Kohtumise üheks eesmärgiks oli tutvuda erivajadustega inimeste koolitusvõimalustega ja toetavate sotsiaalsüsteemidega. Seepärast kohtusime erinevate sotsiaalsfääri töötajatega üheksas erinevas  asutustes, mis andsid tunde, et vahet pole millises riigis Sa elad/oled, probleemid ja avalik tähelepanu on sarnased. Olles kohalikus päevakeskuses ja intellektipuudega inimeste liidus (APPACDM), saime uusi ideid ja meetodeid kuidas   mõista ja toetada erivajadustega inimesi veelgi tõhusamalt.  Samuti oli meeldivaks üllatuseks see, et APPACDM´ses, mis asub linnas, võimaldatakse õppida aednikuks ning seda praktiseerida oma vastutusalas oleval aialapil. Iga tulevase aedniku kasvatatud saadusi kasutatakse liidu köögis, kus õpetatakse abikokkasid.  Igale inimesele lähenetakse individuaalselt ning tööturule sobivad kliendid peavad juba õppe alguses arvestama täpselt samade tingimustega nagu nõutakse tööturul (tööaeg, tööriietus ja- vahendid), et vältida reaalses tööelus ootamatustega kokku puutudes tagasilangusi. Lisaks arendatakse meeskonnatöö oskusi ning valmistatud esemete kvaliteedikontroll on väga tõhus.

Analüüsides meie ja nende tööd, saame väita, et meie probleemiks on eelkõige ajaressurss  ja personali teadmiste järjepidev laiendamine.

Teiseks eesmärgiks oli leida koostööpartnereid, kellega oleks ka edaspidi võimalik arutleda tekkinud olukordade üle ja vajadusel/võimalusel kohtuda.

Vastuvõtjad olid agarad uurima ka Eesti süsteeme ja võimalusi. Vestlustes selgusid ka uued koostöövõimalused.

Õpiränne meist nii kaugele maale nagu Portugal, andis teadmise, et ühtses Euroopa on palju sarnaseid probleeme. Partneritega kohtumine andis värskeid mõtteid edasiseks tööks erivajadustega inimestega.