OÜ Keerub töötajad on osalenud erinevates projektides. Kohtudes koostööpartneritega oleme tutvunud  nende tööga, arutanud võimalusi kuidas oleks võimalik nähtud rakendada Eestis, tuginedes nende kogemustele ja oskustele. Lisaks oleme leidnud väga häid rahvusvahelisi koostööpartnereid.