Teenuse läbi soodustatakse inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaeluga. Tugiisik toetab olukordades, kus inimene või pere vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu olulisel määral kõrvalabi, et täita oma kohustusi ja teostada oma õigusi. Abi seisneb juhendamises, motiveerimises ning inimese suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Vajadusel juhendatakse konkreetsete toimingute (majapidamistööd, asjaajamine, kontaktide loomine jms) õppimisel ja tegemisel.

Tugiisik ei tee tegevusi kliendi eest ära, vaid suunab ja abistab teda.

Tugiisikuteenust on võimalik saada:

  • sotsiaaltöötaja poolt määratud inimestel,
  • asendushoolduselt elluastujatel,
  • pereliikmete poolt soovitatud lähedastel, kes vajavad tuge.

Asendushoolduselt elluastujatele pakume tugiisikuteenust ida, lõuna ja põhja piirkonnas. Lae alla infovoldik asendushoolduselt või hooldusperest lahkujatele.