ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus

Tööotsingu koolitus

Õppekavarühm

Psühholoogia (sotsiaal- ja käitumisteaduste õppesuund)

Õppekeel

Eesti keel

Õppe eesmärgid

Vajalike teadmiste ja oskuste õpetamine, et arendada osalejas motivatsiooni tööturule naasta ja seal püsida.

Õppe kestus

2 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         Soovitavalt vähemalt põhiharidus.

·         Soov omandada või arendada arvuti kasutamise oskuseid.

·         Soov omandada või arendada praktilisi teadmisi tööotsingu alal.

Õppe kogumaht

80 akadeemilist tundi (52 auditoorset tundi, 28 tundi iseseisvat tööd)

Õppe sisu

Moodul I – Enesereflektsioon ja sotsiaalsed oskused

Moodul II – Tööturu hetkeolukord

Moodul III – Tööturule sisenemine

Moodul IV – Praktiline arvutiõpe

Õpingute lõpetamise tingimused

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses kontakttundidest, esitatud on korrektsed tööle kandideerimise dokumendid – tunnistus.

·         Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses – tõend läbitud ainete kohta.

Hindamise kriteeriumid

Mitteeristav kirjalik test, mitteeristav eneseanalüüs, koostatud CV ja tööpakkumisele sobiv kaaskiri või motivatsioonikiri.

Õpiväljundid

·         Oskab kasutada eneseregulatsiooni võtteid.

·         Oskab ennast juhtida ja tulla toime enamlevinud sotsiaalsetes olukordades.

·         Teab ja oskab kasutada erinevaid tööotsingu keskkondi.

·         Oskab koostada korrektseid dokumente tööle kandideerimiseks.

·         Teab erinevaid tööintervjuu liike, oskab neile vastavalt käituda.

·         Oskab kasutada arvutit dokumentide koostamiseks ja saatmiseks e-posti teel.

Peamised lektorid

·         Ivika Abner – OÜ Keerub teenuste juht, täiskasvanute koolitaja tase 5

·         Annely Kaasik – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister.

·         Velli Ehasalu – OÜ Keerub tegevjuht, käitumisteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.

Vajadusel külalislektorid vastavalt õpetatavale ainele.

Õppematerjalide loend

Kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat.

Hind

546 € (sisaldab käibemaksu)

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.