Pole olemas inimest, kes oleks saanud elu loteriis üksnes võite.

                                                                                      Boleslaw Prus

  

Inimesel on läbi kõigi eluetappide erinev toimetulekuvõime ja abivajadus. Mida lähemale elukaare algusele ja lõpule, seda enam sõltume oma perest ja kaaslastest; mõnikord ka ühiskonnast laiemalt – vajame teenuseid, mis toetaksid meid ja aitaksid väärikalt kasvada või vananeda. Seda isegi siis, kui elu on meile oma loteriis jaganud sõbralikumaid pileteid. Kuid soov täisväärtuslikule elule on ka neil, kes on kaasa saanud tagasihoidlikuma pagasi tegutsemisvõime ja oskustega või kellele on kõrvaline tugi vajalik ajutiselt. 

Meie teenused keskenduvad inimese töö ja igapäevaeluga seotud olukorra parendamisele.