Naiste tugiteenuse eesmärk on aidata kaasa vägivalla ohvriks langenud naise iseseisva toimetuleku saavutamisele ja vägivallast pääsemisele.

Meie poolt pakutavad teenused:

  • ohvri ja tema laste esmane kriisinõustamine,
  • ohvri ja tema laste juhtumipõhine nõustamine,
  • ohvri psühholoogiline nõustamine (tasuline),
  • ohvri esmane juriidiline nõustamine (tasuline),
  • ohvri sotsiaalnõustamine,
  • ohvriga kaasas olevate laste abivajaduse hindamine ja abistamine,
  • abistamine ajutise majutuse leidmisel.

Teenuse saamine ei eelda suunamist. Iga ohver võib otse meie poole pöörduda telefonil +372 5684 6601. Teenuseid osutatakse sõltumata ohvri sissekirjutuse järgsest elukohast.

Tagame pöördujale konfidentsiaalsuse.